สาธารณรัฐเช็ก vs แอลเบเนีย

คู่ไฮไลท์ “สาธารณรัฐเช็ก vs แอลเบเนีย ” (8 มิถุนายน 2564)

ไฮไลท์    ฟุตบอลโลก  สาธารณรัฐเช็ก  3  –   1  แอลเบเนีย (8 มิถุนายน 2564)