สตาร์บอย เพชรเกียรติเพชร VS พลุตะไล ว.สูงเนิน

สตาร์บอย เพชรเกียรติเพชร VS พลุตะไล ว.สูงเนิน

สตาร์บอย  (แดง)  ชนะน็อค  พลุตะไล  ว.สูงเนิน ยกที่1   ศึกมวยไทย มรดกคนไทย   เวทีมวยชั่วคราวลานกีฬา อบจ.บุรีรัมย์   จ.บุรีรัมย์  20พย64