โปรตุเกส vs อิสราเอล

คู่ไฮไลท์ “โปรตุเกส vs อิสราเอล” (9 มิถุนายน 2564)

ไฮไลท์    ฟุตบอลโลก  โปรตุเกส 4  –   0  อิสราเอล (9 มิถุนายน 2564)

 

สาธารณรัฐเช็ก vs แอลเบเนีย

คู่ไฮไลท์ “สาธารณรัฐเช็ก vs แอลเบเนีย ” (8 มิถุนายน 2564)

ไฮไลท์    ฟุตบอลโลก  สาธารณรัฐเช็ก  3  –   1  แอลเบเนีย (8 มิถุนายน 2564)

เวียดนาม vs อินโดนีเซีย

คู่ไฮไลท์ “เวียดนาม vs อินโดนีเซีย ” (7 มิถุนายน 2564)

ไฮไลท์    ฟุตบอลโลก  เวียดนาม   4  –   0  อินโดนีเซีย  (7 มิถุนายน 2564)