ปฏักเพชร วีเคเขาใหญ่ VS เพชรแสนแสบ อ๊อดตึกแดง

ปฏักเพชร วีเคเขาใหญ่ VS เพชรแสนแสบ อ๊อดตึกแดง

เพชรแสนแสบ สจ.โต้งปราจีน  (น้ำเงิน)  ชนะคะแนน   ปฏักเพชร วีเคเขาใหญ่  ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร   เวทีมวยชั่วคราวลานกีฬา  อบจ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 21พย64

 

ปฎักเพชร วีเคเขาใหญ่ VS เพชรแสนแสบ วีระพลบ้านมวยไทย

ปฎักเพชร วีเคเขาใหญ่ VS เพชรแสนแสบ วีระพลบ้านมวยไทย

ปฏักเพชร วีเคเขาใหญ่  (แดง) ชนะคะแนน เพชรแสนแสบ สจ.โต้งปราจีน ศึกท่อน้ำไทยทีเคโอเกียรติเพชร  เวทีมวยชั่วคราวลานกีฬา อบจ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 30ตค64