โปรตุเกส VS ลักเซมเบิร์ก

ไฮไลท์  โปรตุเกส VS ลักเซมเบิร์ก ( 12 ตุลาคม 2564)

ไฮไลท์   ฟุตบอลโลก  โปรตุเกส   5 – 0  ลักเซมเบิร์ก  ( 12 ตุลาคม 2564)