เหนือศิลา ว.อุรชา VS เพชรเรไร เพชรเจริญวิทย์

เหนือศิลา ว.อุรชา VS เพชรเรไร เพชรเจริญวิทย์

เหนือศิลา ว.อุรชา  (แดง)  ชนะคะแนน   เพชรเรไร เพชรเจริญวิทย์   ศึกยอดมวยไทย มรดกคนไทย  ช่อง T Sport   เวทีมวยชั่วคราวลานกีฬา อบจ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 29ตค64