เพชรดำ เพชรเกียรติเพชร VS วรพล เกียรติชัชนันท์

เพชรดำ เพชรเกียรติเพชร VS วรพล เกียรติชัชนันท์

วรพล เกียรติชัชนันท์   (น้ำเงิน)  ชนะน็อค   เพชรดำ   เพชรเกียรติเพชร    ยกที่ 2  ศึกท่อน้ำไทยลุมพินี ทีเคโอ  เวทีมวยชั่วคราวลานกีฬา  อบจ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 20พย64