รุ่งเรืองเล็ก ศิษย์หลวงตา VS ราวี ลูกสวน

รุ่งเรืองเล็ก ศิษย์หลวงตา VS ราวี ลูกสวน

ราวี ลูกสวน  (น้ำเงิน)  ชนะคะแนน  รุ่งเรืองเล็ก ศิษย์หลวงตา  ศึกยอดมวยไทย มรดกคนไทย  ช่อง T Sport  เวทีมวยชั่วคราวลานกีฬา อบจ.บุรีรัมย์  จ.บุรีรัมย์ 4พย64