มีโชค บางกอกอะไหล่ยนต์ vs เพชรดำ ภ.เจริญแพทย์

มีโชค บางกอกอะไหล่ยนต์ vs เพชรดำ ภ.เจริญแพทย์

มีโชค บางกอกอะไหล่ยนต์ vs เพชรดำ ภ.เจริญแพทย์ [น้ำเงินชนะน็อก !! ยก 3] 13/12/63