ปฏักเพชร วีเคเขาใหญ่ VS เพชรแสนแสบ อ๊อดตึกแดง

ปฏักเพชร วีเคเขาใหญ่ VS เพชรแสนแสบ อ๊อดตึกแดง

เพชรแสนแสบ สจ.โต้งปราจีน  (น้ำเงิน)  ชนะคะแนน   ปฏักเพชร วีเคเขาใหญ่  ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร   เวทีมวยชั่วคราวลานกีฬา  อบจ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 21พย64