อิตาลี vs ลิทัวเนีย

คู่ไฮไลท์ “อิตาลี vs ลิทัวเนีย ” (8 กันยายน 2564)

ไฮไลท์   ฟุตบอลโลก  อิตาลี  5  –  0  ลิทัวเนีย (8 กันยายน 2564)